Digitalisering sikrer likebehandling

I samarbeid med Kongsbergregionen og Sikri har vi gjennomført et spennende pilotprosjekt, hvor vi har fokusert på å forenkle behandlingsprosessen for parkeringsbevis for forflytningshemmede. 

Photo by Nguyen Minh on Unsplash

Vårt mål har vært å oppnå økt likebehandling og automatiserte søknadsprosesser, slik at vi kan redusere kompleksiteten for de som ønsker å søke. Les mer om prosjektet i artikkelen fra Sikri.