Stadig flere oppdager BookUp!

Behovet for å effektivisere utleieprosesser er større enn aldri før og mange finner svaret de søker i BookUp.

Aim CMS - Morgendagens publiseringsløsning

Med Aim CMS får du en publiseringsløsning tilpasset for fremtiden. Aim er et headless CMS (Content Management System). Kort fortalt vil det si at løsningen skiller presentasjonen/designet fra selve innholdet. Resultatet er bl.a. at innhold enkelt kan presenteres på alle typer enheter og plattformer. Med Aim ønsker vi å alltid ligge et steg foran. Løsningen har fokus på å bistå redaktører med universell utforming, kvalitetssikring, gjenbruk og deling av innhold. Det er også den eneste løsningen på markedet som kan sørge for fullintegrasjon med alle systemet, ved å tilby ferdige metoder for å både hente ut og skrive data. Målet er å tilby våre kunder gode, brukervennlige og moderne nettsider med kortere vei fra spørsmål til svar.

Les mer om Aim

Vi er blitt 100 år!

Siden 1921 har vi i Sem & Stenersen Prokom bidratt til at arbeidsdagen for ansatte i offentlige etater har blitt litt bedre. Og litt enklere. Når vi utvikler nye løsninger, prøver vi alltid å se produktet med brukerens øyne. Det er vi helt nødt til. For med ny teknologi kommer også nye medievaner, og det påvirker måten vi jobber og kommuniserer på.

Mye har skjedd de siste hundre årene. Noen trender ble med oss lenger enn vi trodde, andre forsvant sporløst over natten. Og det dukker stadig opp nye metoder for hvordan vi lærer lettere, kommuniserer bedre og jobber mer effektivt. For oss betyr det at vi hele tiden må lage fleksible og tilpasningsdyktige løsninger – for både avsender og mottaker. Og her tør vi påstå at hundre års erfaring faktisk har litt å si. Hva tror du?

Se hva hundre års erfaring har ledet til