Rådgivningstjenester

Vi bistår med rådgivning for digitaliseringsprosessen. Dette inkluderer veiledning innen prioriteringer av teknologi og løsninger, kartlegging av arbeidsprosesser, gevinstrealisering og prosjektevaluering. I tillegg holder vi opplæringskurs, workshops og rådgir webredaktører i hvordan de kan forbedre nettstedet ved hjelp av brukertesting, universell utforming og analyse av brukerdata.

Illustrasjon av brukertesting

Rådgivning innen digitalisering i offentlig sektor

Offentlig sektor er inne i en spennende tid preget av fornying, forenkling og forbedring. Det er et økende fokus på å skape gode tjenester for innbyggerne og forenkle hverdagen til de ansatte. Digitalisering brukes ofte som et samlebegrep for forenklingen, men reell utvikling krever ofte mer enn kun å implementere nye teknologiske virkemidler. Å hente ut gevinster fra digitalisering er komplisert.

Kompetansebygging

En digitaliseringsprosess er mest organisasjonsutvikling og feiler ofte ved manglende kompetanse. Vi tilbyr rådgiving for å sikre nødvendig kompetanseplanlegging for digitaliseringsprosessen.

 • Hvordan oppnå strategiske mål gjennom rett kompetanse?

 • Hvilke verktøy kan brukes for å sikre reell digitalisering og effektivisering?

 • Hvordan unngå vanlige fallgruver?

 • Hvordan prioritere med få ressurser tilgjengelig?

 • Hvordan vet man om man er på «rett spor»?

Gevinstrealisering

Ved å implementere ny teknologi, uten konkrete mål for gevinstrealisering, resulterer ofte i en merkostnad ved å drifte en ny tjeneste. Det er derfor viktig å sikre reell gevinstrealisering ved igangsettelsen av et digitaliseringsprosjekt. Vi tilbyr rådgivning innen:

 • Hjelp til å definere strategi for digitalisering

 • Kartlegging og analyse for handlingsplan for digitaliseringsprosjekter

 • Organisering og styring av digitaliseringsprosjekter

 • Gjennomføring av samfunnsøkonomiske analyser

 • Analyse av prosesser, ressurser og funksjonalitet ved kommunens arbeids- og tjenesteprosesser.

 • Assistanse til å gjøre mål målbare og tallfeste gevinst

Evaluering

Etter implementering av et digitaliseringsprosjekt vil mye avhenge av resultatene fra prosjektet. Vi kan hjelpe deg med å bedre forstå endringen digitaliseringsprosjektet har medført.

 • Måle effekt av digitalisering

 • Lage veiledning for nye digitaliseringsprosjekter

Rådgivning for webredaktører

Vet du egentlig om brukerne finner frem på nettstedet ditt? Brukertesting kan avdekke problemområder både ved funksjonalitet og innhold og gir derfor viktige innspill til forbedring av nettstedet. Vi tilbyr brukertesting av ulike slag og omfang. Sammen blir vi enige om hva som skal testes og når det burde testes. Vi skreddersyr en testplan, gjennomfører brukertesting og leverer rapport med funn og forslag til forbedringer. Ønsker du i stedet å teste selv, tilbyr vi oppsett av testplan og tips om hvordan du får mest mulig ut av testingen.

 

Innsyn og analyse

Kanskje har dere opprettet konto hos både Google Analytics, SiteImprove, FantDu og flere – men hva nå? Vi tilbyr hjelp med oppsett av konto, tilpassing av dashbord og innhenting og analyse av data etter ditt behov. Vi utarbeider rapport med funn og forslag til forenkling.

 

Universell utforming

Universell utforming er viktig for å ikke stenge noen ute fra informasjonen på nettstedet ditt – og ikke minst er det lovpålagt! Ta kontakt med oss for hjelp og veiledning om universell utforming for redaktører og skribenter.

Sem & Stenersen Prokom er samarbeidspartner med MediaLT og benytter ofte deres tjenester for å kvalitetssikre våre produkter.

Workshop og opplæringskurs

Når du skal i gang med en ny løsning, om det så er en ny nettportal, chatbot eller et nytt bookingsystem, er det greit å få hjelp til å komme i gang. Vi gjennomfører workshops og holder opplæringskurs for alle våre løsninger. Disse kan både holdes i våre lokaler eller ute hos dere.

Ta kontakt for mer informasjon

Bjørn Skau

Distriktssjef salg og marked

Helge Ruud

Salgssjef