Informasjon om personvern i chatløsninger fra Sem & Stenersen Prokom

Du er anonym når du bruker chatløsningen, og ingenting av det du skriver blir lagret permanent. Spørsmålene du stiller i chatten blir bearbeidet av en algoritme for språkprediksjon.

IP-adresse

Vi krypterer IP-adressen din slik at ingen kan spore samtalen tilbake til deg.

 

Innhold i chat

Det du skriver til chatløsningen vil bli lagret i en logg i 21 dager før det blir slettet helt. Chatløsningen vil straks anonymisere opplysninger dersom du skriver:

 • navn
 • e-postadresse
 • et nummer på mer enn 5 siffer (f.eks. telefonnummer)
 • helserelatert informasjon
 • om du er mann eller kvinne
 • informasjon om din seksuelle legning
 • informasjon om ditt politiske syn

Ettersom dataene i chatten er anonoymisert vil visse samtaler kunne trekkes ut og brukes til kvalitetssikring og i forskning. Disse samtalene vil da kunne lagres utover 21 dager.

"Glem meg"

Du kan selv velge å slette hele chatten. Dette kan du gjøre når som helst ved å klikke på ?-ikonet i chatvinduet og deretter velge ‘Slett samtalen’. Samtaler som slettes vil ikke være lesbare i ettertid. Kun hvilken kategori samtalen handlet om, tidspunkt og enhet blir lagret.

 

Metadata

Vi lagrer noen opplysninger om chat-samtalen din, men det er bare til bruk for statistikk:

 • tidspunkt (dato, klokkeslett)
 • informasjon om plattformen din (desktop, nettbrett eller mobiltelefon)
 • informasjon om nettleseren din (type og versjon)
 • URL for nettsiden du har startet chatten fra

 

Cookies

Vi bruker ingen cookies.

 

Behandlingsansvarlig og formål

Kommunen/fylkeskommunen er behandlingsansvarlig for chatløsningen. Formålet med chatløsningen er å gjøre brukerne selvbetjente, forbedre responstid og servicenivå og bidra til mer kostnadseffektiv brukerhåndtering for kommunen. Behandling av data i chatløsningen er hjemlet i kommunens veiledningsplikt slik den fremgår av § 11 i Lov om behandlingsmåten i forvaltningen.

 

Databehandler og drift

Sem & Stenersen Prokom AS (org.nr. 953675358) er databehandler for chatløsningen. Chatløsningen driftes av vår underleverandør Boost AI AS (org.nr. 917362394) på servere i Irland.

 

Kontakt om personvern

Har du spørsmål om personvernet i chatløsningen, tar du enten kontakt med den behandlingsansvarlige kommunen eller databehandler på support@prokom.no.