Kommune-Kari

Visste du at 57 % av alle innkommende henvendelser til kommunen kommer utenfor åpningstidene? Kommune-Kari blir aldri lei av å svare på innbyggeres spørsmål om kommunens tjenester, søknadsfrister og åpningstider. Hun jobber døgnet rundt, blir smartere for hver dag og er alltid like blid.

Spar tid

Kommune-Kari gjør kommunene i stand til å svare på flere spørsmål enn tidligere. Den korte tiden hun bruker på å svare gjør at kommunen kan yte bedre service til innbyggerne, fokusere på de mer omfattende oppgavene og samtidig spare kostnader.

Flere av kommunene som har ansatt Kari har opplevd en reduksjon i telefonhenvendelser på 30 %. Kari jobber hele døgnet, noe som har resultert i at mellom 40 - 50 % av alle henvendelser blir sendt inn etter at servicetorget har stengt.

Over 6000 svar

Kari er ansatt i 100 kommuner og betjener ca. 2 millioner av Norges innbyggere. Det vil si at innbyggerne i første omgang ikke snakker med et menneske når de chatter med kommunen, men får svarene sine direkte fra chatbotens database. Kommune-Kari har i dag 6000 svar i denne basen og årlig betjener hun over 1,2 million spørsmål. Det gjør Kari til en av verdens største chatboter. Suksessen med Kari er takket være alle kommunene som bruker Kari i dag, delingskulturen de har seg imellom og det gode samarbeidet.

Fremtidsrettet

I dag besvarer Kommune-Kari nærmere 80 000 samtaler i måneden fra Norges innbyggere. Kari vokser og i dag er hun også representert i Sverige, Danmark, Finland og Tyskland.

Vi jobber daglig for at Kari skal bli enda bedre. Snart vil hun kunne besvare personrelaterte spørsmål fra innbyggere og utføre enkel saksbehandling. Dette muliggjøres gjennom gode integrasjoner til fagsystemer og tjenester. Første steg er at vi har koblet til åpne data fra kommunen, slik at Kari nå kan gi ut ansattes kontaktinformasjon, adresser til avdelinger, informasjon om hvor man finner offentlige toaletter og badevannstemperaturer. Her er det bare fantasien som setter grenser!

Få kontaktinformasjon

Ved å koble Kari til et ansattregister kan Kari gi innbyggere kontaktinformasjon til de ansatte i kommunen.

Vis data i sanntid

Kari kan kobles opp mot ulike tredjepartsystemer og dermed gi innbyggere sanntidsdata om f.eks. luftforurensing eller badevannstemperatur.

Veiled innbyggerne til rett svar

Gjennom ulike svaralternativer kan Kari veilede innbygger for å gi svar på det de lurer på.

Chat med Kari

For å få et så reelt bilde av Kommune-Kari som mulig kan du her teste Kari live på en av våre kunders kommuneportaler. Husk at hun kun svarer på kommunerelaterte spørsmål!

Ta kontakt for mer informasjon

Bjørn Skau

Distriktssjef salg og marked

Helge Ruud

Salgssjef