BookUp - utleiesystem

BookUp er et skybasert utleiesystem for kommuner. Her kan kommunen leie ut alt fra sine selskapslokaler, idrettsanlegg og møterom til saksbehandlere og andre kommuale tjenester. Få full kontroll over utleie, betydelig reduksjon av administrasjon og økte inntekter.

Gå til utleiesystemet
Illustrasjon selskapslokale

Ikke bruk unødvendig mye tid på administrasjon av utleie

Mange kommuner bruker i dag unødvendig mye tid på utleie av lokaler, idrettsanlegg og andre utleieobjekter. BookUp effektiviserer administrasjonen av utleie og bidrar til besparelser i alle ledd. Systemet er utviklet i samarbeid med kommuner og er dermed basert på reelle utfordringer og behov.

Få samlet alle utleieobjektene på ett sted

Med BookUp får kommunen en felles plattform for alle ansatte og avdelinger som administrerer utleie. Unngå manuelle systemer og Excel-dokumenter ved å flytte alt arbeidet inn i ett smart utleiesystem.

Ikke la lokaler stå tomme!

Regjeringen har nylig beskrevet hvordan kommuner i for liten grad utnytter ledig kapasitet for kommunale lokaler. BookUp gjør det enkelt for innbyggere å finne ledige lokaler, samt å administrere leie. Les innlegget her.

Ta kontakt for mer informasjon

Bjørn Skau

Distriktssjef salg og marked

Helge Ruud

Salgssjef