Produkter og tjenester

Med fokus på offentlig sektor tilbyr vi løsninger som bidrar til økt digitalisering, selvbetjening og kommunikasjon for innbyggere. Alle løsninger er utviklet på bakgrunn av at brukere, uansett forutsetning, får løst sine oppgaver på en mest mulig effektiv måte.

Chatbot

I samarbeid med Boost.ai tilbyr vi chatboter til offentlig sektor, skreddersydd etter behov. Du har kanskje hørt om Kommune-Kari? Kari er en virtuell agent som jobber på servicetorget til kommunen. Hun hjelper innbyggere med å svare på spørsmål om kommunens tjenester, søknadsfrister og åpningstider. Kollega Tore på kontoret tar seg av de ansatte i kommunen. Han kan svare på alt fra hvor mye du får i feriepenger, til å informere om hvordan du søker permisjon. Sammen sørger Kari og Tore for at alle henvendelser inn til kommunen blir besvart, uansett når på døgnet de skulle komme.

Les mer om våre chatbots

Optimizely (tidl. Episerver)

Vi tilbyr skreddersydde nettsideløsninger basert på Optimizely (tidligere Episerver). Portalene er brukervennlige og har et moderne design - tilpasset organisasjonen din. Som partner av Optimizely har vi et av Norges største fagmiljøer på området med flere erfarne konsulenter. Portalene tilpasses alle typer skjermer og enheter, og er universelt utformet. Sammen med portalen tilbyr vi også MinSide for innbyggere og intranett for de ansatte, samt moduler for ekstra funksjonalitet slik som aktivitetskalender og ansattsøk.

Les mer om våre portalløsninger

Skjema og selvbetjening

Våre selvbetjenings- og skjemaløsninger er brukervennlige og gjør forvaltningen døgnåpen. Skjemaene kan driftes og vedlikeholdes i skyen eller ved lokal installasjon. Løsningene tilfredsstiller alle krav til sikkerhet, personvern og autentisering. Med smart datafangst hjelper vi deg med effektivisering av dialog og arbeidsflyt gjennom:

  • Integrasjon mot egne systemer, offentlige registre og nasjonale felleskomponenter
  • Responsive - tilpasset alle flater
  • Design skjema selv eller velg et skjema som vedlikeholdes og oppdateres av oss.
Les mer om vår skjemaløsning

Aim CMS

Aim CMS er en publiseringsløsning utviklet i samarbeid med kommuner. I dag produserer webredaktører gjerne innhold på en nettside med tanke på den visuelle presentasjonen. Valgene som blir gjort kan gjøre det utfordrende å gjenbruke innholdet på andre enheter og plattformer, uten å måtte gjøre egne tilpasninger. Med Aim CMS gjør vi innhold uavhengig av presentasjonen, slik at innhold enkelt kan presenteres hvor som helst. Aim kan leveres med 70 % av innholdet som i dag finnes på en kommunal nettside. Innholdet leveres med klart språk og driftes av oss. 

Les mer om Aim her

Skjema for sykehus

Nesten all form for henvisning eller rekvisisjon skjer via et skjema. Dette for å sikre at man i størst mulig grad skal formidle korrekt informasjon fra sender til mottaker. Et elektronisk skjema kan, i motsetning til et papirskjema, kontrollere at all nødvendig informasjon er fylt ut og samtidig kontrollere at riktig verdier er fylt ut i de enkelte feltene i skjemaet. Skjemaene er integrert med DIPS Arena slik at relevante data fra pasientjournalen blir forhåndsutfylt i skjemaene.

Les mer om våre sykehuskjema

BookUp - utleiesystem

Ikke la lokaler stå tomme! Med BookUp kan kommunen leie ut sine lokaler, idrettsanlegg, møterom og andre utleieobjekter. BookUp sørger for at kommunen får en felles plattform for alle ansatte og avdelinger som administrerer utleie. Unngå manuelle systemer og Excel-dokumenter ved å flytte arbeidet inn i ett smart utleiesystem. Registrer ditt utleieobjekt hos BookUp og vi gjør utleieprosessen enkel for både deg og leietaker.

Les mer om hva du kan leie ut her