Sandefjord mottar Trafikksikkerhetsprisen for «Helt grønn skolevei»

Gratulerer til Sandefjord kommune med å ha mottatt Trafikksikkerhetsprisen fra Vestfold fylkeskommune for aksjon «Helt grønn skolevei». Årets kampanje oppfordret barn på barneskolene i Sandefjord, Tønsberg, Færder, Larvik og Horten til å gå, sykle eller ta bussen til og fra skolen.

Juryens begrunnelse

Trafikksikkerhetsutvalget i Vestfold fylkeskommune valgte enstemmig «Helt grønn skolevei» som vinner av Trafikksikkerhetsprisen. I juryens begrunnelse heter det at «kampanjen kombinerer holdningsskapende arbeid med atferdsendring, og bidrar til å skape en tryggere og hyggeligere skolevei. Barna får mosjon, frisk luft og verdifull trafikanttrening, samtidig som færre biler langs skoleveiene reduserer risikoen for ulykker.»

Et suksessrikt prosjekt

Rådgiver Ole Jakob Hansen, som er ansvarlig for aksjonen i Sandefjord, var til stede for å motta prisen.

Målet for prosjektet er at barna skal ha en aktiv skolevei, og redusere biltrafikken langs skoleveiene, noe som øker sikkerheten for barna og reduserer miljøbelastningen. Årets kampanje ble gjennomført i perioden 15. april til 24. mai 2024. 6700 barn fra 266 skoler har deltatt i årets aksjon, og resultatene har vært overveldende positive.

«Aksjonen har vist at lærere og elever er opptatt av å ha en grønn skolevei, og at en kampanje med enkle digitale løsninger for brukerne kan bidra til en tryggere og mer miljøvennlig hverdag for barneskoleelever. Vi er veldig fornøyde med barnas utrolige innsats og gleder oss til å starte kampanjen igjen neste vår», forteller Hansen. Kampanjen skjer hver vår.

En modell for fremtiden

«Helt grønn skolevei» har ikke bare vært en suksess i Sandefjord, men har også blitt adoptert av flere nabokommuner, inkludert Larvik, Færder, Tønsberg og Horten. Dette viser at aksjonen har potensial til å bli en modell for lignende prosjekter i hele Norge.

Prokoms bidrag

Vi er stolte av at Aim CMS ble valgt som publiseringsløsning for kampanjens nettside.

«Aim CMS er utviklet for å være brukervennlig, kostnadseffektiv og fleksibel, noe som dekker behov for slike prosjekter veldig godt», sier Eivind Olsen, avdelingsdirektør hos Prokom. Den har gjort det mulig for Sandefjord kommune å komme raskt i gang med å formidle informasjon, registrere resultater og engasjere deltakerne før, under og etter kampanjeperioden.

Andre kommuner som ønsker å koble seg på konkurransen er velkomne, "Jo flere, desto bedre", oppfordrer Hansen.

Prokom ser frem til å fortsette vårt samarbeid med Sandefjord og andre kommuner som ønsker å skape sikre, miljøvennlige og engasjerende skoleveier for sine innbyggere.

Gratulerer til Virik skole

Vi vil også gratulere 7. trinn på Virik skole fra Sandefjord, som vant årets «Helt grønn skolevei»-kampanje. Elevene belønnes med gratis kinoforestilling på Hjertnes, komplett med snacks og drikke. En velfortjent premie for deres innsats og engasjement!

Les mer om «Helt grønn skolevei» 

Bilde: Henriette Auensen