Prokom lanserer Gambit - en trygg GPT-basert chatbot for elevene

«Et jukseverktøy». «Helt vanvittig å slippe denne teknologien ukritisk løs i klasserommet.» «Trussel eller mulighet». Det er bare noen få utsagn fra debatten om bruk av kunstig intelligens i klasserommene. Debatten tok fyr omtrent samtidig som ChatGPT ble lansert og har brent siden. Det er mange spørsmål, mange meninger og for lite informasjon, slik det ofte er med nye teknologier. Introduksjonen av KI-baserte chatboter i skolesystemet byr på flere utfordringer, og kanskje enda flere muligheter.

Tilpasset undervisning

Personlig tilpasset læring er en av de mest åpenbare mulighetene. En studie gjennomført tidlig på 80-tallet viste hvor drastisk effektiv en-til-en veiledning er for å forbedre elevenes læringsresultater. Siden har pedagoger verden over prøvd å finne metoder som kan gi de samme fordelene som individuell veiledning i større grupper. Chatboter kan bidra sterkt til å dekke det gapet ved å tilpasse veiledningen til den enkelte elevs behov og læringsstil. Khan Academys Khanmigo viser denne muligheten i praksis.

På skolen kan en chatbot spare ressurser ved å automatisere rutineoppgaver som å besvare ofte stilte spørsmål. Da kan lærerne frigjøre tid til mer komplekse og verdifulle undervisningsaktiviteter. KI kan støtte lærerne på flere måter, som ved å kartlegge temaer som elever ofte spør etter eller forbedre tekster de skal bruke i undervisningen. Chatboter kan også være tilgjengelige 24/7, noe som gir elevene muligheten til å få hjelp utenfor skoletiden.

Utfordringer

Innføringen av KI-baserte chatboter i skolen har et stort potensial til å forbedre læringsopplevelsen og effektiviteten i undervisningen. Imidlertid må skolene sikre at implementeringen skjer på en trygg, etisk og bærekraftig måte.

Behandling av elevdata krever strenge retningslinjer for personvern og sikkerhet. Feil håndtering av personvern kan føre til alvorlige konsekvenser.

Og kan vi stole på at chatbotens svar er korrekte og pålitelige? Selv om ChatGPT og lignende verktøy kan skrive grammatikalsk korrekt tekst, er det et kjent problem at den kan «finne på» svar, eller «hallusinere». Dårlige eller misvisende svar kan påvirke elevenes læring negativt.

Lærere, elever og foreldre må læres opp slik at chatboten brukes som et verktøy for kreativ utforskning, som hjelper elever å utforske nye ideer og løsninger. Dette kan fremme innovasjon og kreativitet i klasserommet, i stedet for å bli brukt for å hente fasiter.

Bruken av KI i utdanning reiser etiske spørsmål, som hvordan å sikre rettferdig tilgang og passe på at algoritmene som blir brukt er trent på balansert data for å unngå partiskhet. De fleste kan allikevel være enige i at det hadde vært uetisk av samfunnet å la være å lære barn og unge om kritisk bruk av kunstig intelligens. Som digitale borgere er vi alle nødt til det.

I dagens verden er KI en stadig mer integrert del av hverdagen vår, fra de anbefalingssystemene som driver sosiale medier, til mer komplekse anvendelser som medisinsk diagnostikk og autonome kjøretøy. Det å forstå hvordan KI fungerer, og hvordan det kan påvirke livene våre, er avgjørende for å kunne navigere i det digitale landskapet på en ansvarlig måte.

Gambit – den trygge GPT-basert chatboten

I Prokom har vi lang erfaring med å utvikle digitale tjenester til kommuner. Vi forstår at innføringen av KI i norske skoler innebærer en balansert tilnærming der teknologi støtter, men ikke erstatter, den menneskelige interaksjonen som er essensiell i utdanningen. Derfor har vi, i samarbeid med Boost.ai, utviklet Gambit - en chatbot laget for skoler og elever.

Gambit er et robust GPT-verktøy som integrerer Boost sitt rammeverk for innsikt, «guardrails», statistikk og referansemuligheter. Gambit garanterer for elevenes personvern, og sikrer at elevdata ikke blir misbrukt. Samtidig vil den kunne gi lærerne innsikt i spørsmålene som stilles og statistikk over bruken, noe som kan hjelpe å identifisere problemområder og tilpasse undervisningen.

Her foreslår vi en kollektiv investering for å unngå at individuelle kommuner utvikler egne løsninger, og dermed sikre effektiv bruk av ressurser. En slik delingsmodell har blitt oppnådd med Kommune-Kari, der over 100 kommuner drar nytte av å dele på vedlikeholds- og utviklingskostnadene, samtidig som de får en tjeneste som alltid er oppdatert.

Webinar

Vi inviterte til gratis webinar den 5. juni 2024, der vi snakket litt om KI-literacy og Gambits funksjonalitet. Fikk du ikke være med, kan du se opptaket fra webinaret her.