Moduler

Vi tilbyr utvidet funksjonalitet til våre nettportaler. Mulighetene er mange og inkluderer blant annet aktivitetskalender, skolerute, postlister og ansattregister. Modulene er utviklet på bakgrunn av behov og sørger for at kommunene kan yte det lille ekstra ut mot innbyggerne. Mulighetene er mange og inkluderer blant annet aktivitetskalender, skolerute, postlister og ansattregister.

Aktivitetskalender

Aktivitetsskalender brukes til både eksterne arrangement og aktiviteter som kommunen selv initierer. Arrangør registrerer selv sitt arrangement med alle nødvendige opplysninger innenfor en forhåndsdefinert kategori. Aktivitetene presenteres i en søkbar oversikt i kommunens portal, hvor innbyggerne søker etter arrangement på aktuell dato, i valgt kategori og på tittel. Aktivitetskalenderen er uavhengig og klargjort for integrasjon med eksterne kalendere som f.eks.Tellus/Origo.

FantDu?

Vet du egentlig om det er lett å finne frem til aktuell informasjon på nettstedet ditt? Med modulen Fant du? kan brukerne raskt svare ja eller nei på om de fant den informasjonen de skulle ha tak i og gi en tilbakemelding til webansvarlig / redaktør på hva de faktisk lette etter. Dette er et godt kvalitetssikringsverktøy for brukervennlighet.

Ansattregister

Vårt ansattregister har integrasjon mot Active Directory (AD) og henter her direkte ut informasjon om organisasjonen og de ansatte. Denne informasjonen gjøres tilgjengelige for brukere. Organisasjonsenhetene og de ansatte opprettes som egne sider på nettstedet, og via en automatisk service oppdateres sidene når endringer skjer i AD. Hvilke felter som skal hentes ut fra AD bestemmer virksomheten selv.

Lag- og foreningslister

Det frivillige organisasjonslivet utgjør en viktig del av kommunens kultur- og fritidstilbud. Med modulen Lag og foreninger registrerer og oppdaterer foreningene selv informasjonen som skal publiseres i kommunens portal. Slik får innbyggerne korrekt informasjon og en god, søkbar oversikt over aktuelle fritidstilbud i kommunen. Modulen har funksjonalitet for utsendelse av e-post til alle registrerte lag eller foreninger i en hovedkategori.

Møtekalender / Styre råd og utvalg (SRU)

Smaalenenes avis kunne rapportere at Eidsberg kommune bare i juni et år hadde produsert over 30.000 ark eller over 10 kg med sakspapirer knyttet til kommunale møter. Møtekalenderen tilgjengeliggjør saksdokumenter elektronisk, og sparer de ansatte i kommunen for mye produksjon og distribusjon av saksdokumenter. Møtekalenderen kan benyttes av politikere for å få tilgang til dokumenter og for å følge saksbehandlingen i en enkelt sak, men også av innbyggere og journalister for å enkelt få tilgang til offentlig informasjon.

Postliste

Offentlig postjournal gir en oversikt over alle arkivverdige dokumenter som har kommet inn eller gått ut fra kommunen. Brukeren kan selv definere hvilket tidsintervall han eller hun ønsker å se postlisten for. Av hensyn til kvalitetssikring og for å sikre at konfidensielle opplysninger ikke blir offentliggjort, har postlisten et etterslep på inntil tre virkedager. Postlisten er tilgjengelig på kommunens nettsider i tre måneder.

Skoleruta

Statistikk viser at en av de hyppigste årsakene til at innbyggeren kommer til kommunale nettsider er for å sjekke skolens ferie og fridager. Vi har laget en modul skreddersydd for å opprette denne type kalendre. Skoleruta presenteres i et moderne grensesnitt som enkelt kan lastes ned til egen kalender på PC, mobil eller nettbrett.

Tjenestebeskrivelser

Kommunen er lovpålagt å informere om sine tjenestetilbud, men innbyggere har ofte svært ulike forutsetninger for å forstå innholdet på en kommunal nettside. Med Tjenestebeskrivelser24:7 får du fylt nettsiden med innhold i klarspråk, slik at teksten blir lettlest og enkel å forstå. 

Tjenestebeskrivelser 24:7 er en sentral base som inneholder beskrivelse av de mest brukte kommunale tjenestene. Beskrivelsene leveres på bokmål og nynorsk, og importeres som XML-fil via en webservice.

Rapport Online

Økonomiplaner og rapporter publiseres gjerne som store og tunge PDF-dokumenter. Med Rapport Online kan du i stedet publisere planer og rapporter rett på nett. Rapport Online sikrer at alle deler av rapporten har samme visuelle profil og at alt innhold tilfredsstiller kravene til universell utforming. En enkel og brukervennlig løsning, som gir bedre lesbarhet og tilgjengelighet.

Ta kontakt for mer informasjon

Bjørn Skau

Distriktssjef salg og marked

Helge Ruud

Salgssjef