HjemProdukter og tjenesterE-skjema og selvbetjeningsløsninger

Skjema og selvbetjeningsløsninger

Siden 1921 har Sem & Stenersen Prokom levert skjemaløsninger til offentlig sektor. Som markedsledende leverandør har vi opparbeidet en betydelig kompetanse innen offentlige virksomheter og deres behov for spesialtilpassede skjema. Denne kompetansen er videreført i satsningen på digitale løsninger og i dag leverer vi brukervennlige elektroniske skjema og selvbetjeningsløsninger.

Kommune24:7

Gjør det enkelt for innbyggere å søke tjenester på nett! Kommune24:7 er en base med standardskjema spesielt egnet for kommuner. Tilsvarende standardløsninger er også tilgjengelige for fylkeskommunen (Fylkeskommune24:7) og for intern bruk av ansatte (Ansatt24:7). Data fra innsendte søknader og skjema kan overføres automatisk til sak-/arkiv- eller fagsystem på XML- og PDF-format.

Mer om Kommune24:7 


eDocument

eDocument er vår løsning for design, drift og visning av nettbaserte skjemaer. Løsningen benyttes av over 150 offentlige kunder og er en moderne og fleksibel løsning som dekker alle behov forbundet med utfylling, mottak og håndtering av elektroniske skjema. Vi tilbyr også baser med standardskjema tilpasset kommuner, fylkeskommuner og intern bruk av ansatte. eDocument er web-basert og leveres både som en skytjeneste eller en lokalt installert løsning.

Sykehusskjema

Elektroniske skjema integrert med sykehusenes egne pasientjournalsystemer. Her blir kontroll og validering av utfylte data ivaretatt, som sikrer en enkel arbeidsflyt for brukerne.
Vi har utviklet over 300 elektroniske skjema integrert med ulike EPJ-systemer. Skjemaene blir kontinuerlig vedlikeholdt i henhold til lover/forskrifter og oppdatert til nye versjoner av EPJ-systemer.