Vi i kommunen

Felles kompetanseplattform for medarbeidere og folkevalgte

"Vi i kommunen" er et nettbasert program på tilsammen 12 kurs som er nyttige uavhengig av hvor du jobber i kommunen. Målet er å sikre alle nyansatte en felles kompetansplattform som bidrar til stolte og trygge omdømmebyggere.

De nettbaserte kursene er supplert med temahefter og oppgaver som bygger bro til ditt arbeidsområde, din arbeidsplass og hva som er god praksis der.

Innhold i "Vi i kommunen":
1.Velkommen (Opsjon)
2.Kommunens roller og oppgaver
3.Hvordan styres kommunen?
4.Taushetsplikt
5.Innsynsrett
6.Habilitet
7.Arbeidsvilkår
8.Arbeidsmiljø (HMS)
9.Varslingsplikt
10.Verdier og etisk praksis
11.God servicepraksis
12.Nettvett

Velkommen til prøvesmaking!
Ved å klikke på kursene i den venstre menyen får du mer informasjon om hvert kurs. For hvert av kursene kan du også få en kort videopresentasjon om bakgrunn, mål og innhold.

Du kan også logge deg inn, som på kurset "Taushetsplikt", og prøvesmake hele kurset i 2 uker. Da kan du registrere deg her.