Produkter

Skjema

Kommunikasjon mellom forvaltningen og innbyggere skjer i stor grad via et skjema. Dette for å sikre at man i størst mulig grad skal formidle korrekt informasjon fra mottaker til sender.

E-læring

Vi utvikler kostnadseffektive og pedagogiske e-læringskurs for kommunal forvaltning.

Øvrige produkter

Møteløsningen FirstAgenda, saks- og objektarkiv (f.eks. personal-, eiendoms- og klientarkiv), alt materiell for gjennomføring av valg.