Kunnskapsprøven (alkoholloven)

I revidert alkohollov pålegges styrer og stedfortreder ved samtlige salgs- og skjenkesteder å dokumentere sin kunnskap om alkoholloven. Dette gjøres ved å avlegge Kunnskapsprøven hos kommunen.

Dette e-læringskurset vil gjøre deg godt forberedt til å kunne bestå Kunnskapsprøven. En av styrers viktigste oppgaver er å påse at de ansatte i virksomheten overholder bestemmelsene i alkoholloven. Kurset er derfor også velegnet for opplæring av de ansatte.

Helsedirektoratet har sett på kurset og sier "Det virker veldig bra. Den tekniske løsningen er enkel og kurset er lett og bruke" (NB Kurset er ikke tilpasset nettbrett).

 

Pris og bestilling

Prisen for e-læringskurset er kr 684,- + mva. per bruker/kurstaker.

 

Læringsmål

Etter gjennomført e-læringskurs skal du kunne bestå Kunnskapsprøven og ha kunnskaper om de bestemmelser som regulerer den aktuelle bevillingstype:

 • Ved skjenkebevilling, kunnskaper om innholdet i bestemmelsene i alkohollovens kapittel 1, 4, 5, 7, 8 og 9 samt forskrifter gitt med hjemmel i bestemmelser i disse kapitlene.
 • Ved salgsbevilling, kunnskaper om innholdet i bestemmelsene i alkohollovens kapittel 1, 3, 7, 8 og 9 samt forskrifter gitt med hjemmel i bestemmelser i disse kapitlene.

I tillegg får bruker kjennskap til alkohollovgivningens øvrige bestemmelser:

 • reglene som gjelder ved tildeling av bevilling
 • hvilke rettigheter og plikter en bevilling gir
 • hvilke krav lovverket stiller til utøvelse av bevillingen
 • hvilke forhold som kan lede til inndragning av bevillingen
 • hvilke forhold som leder til bevillingens bortfall

Fra innholdet:

 • Lovens formål – hensikten med bevillingssystemet
 • Definisjon av alkoholholdig drikk
 • Definisjon av salg og skjenking
 • Hvem som gis bevilling
 • Bevillingsperioden
 • Behandling av søknad om salgsbevilling og skjenkebevilling
 • Krav til uklanderlig vandel
 • Styrer og stedfortreder
 • Omfanget av bevillingen
 • Aldersgrense
 • Vilkår knyttet til bevillingen
 • Tidsrammer for salg eller skjenking
 • Krav til bevillingsutøvelsen
 • Klage
 • Gebyr
 • Reklame
 • Forbud mot salg med rabatt
 • Kontroll

Tester

Under hvert emne ligger det tester med svaralternativer. Testene gir automatisk tilbakemelding på om svaret er rett eller galt.

Nedlasting

Etter bestilling vil du motta brukernavn og passord for nedlasting av kurset per e-post.